voda kurenie


 

 

 

  • Montáž zdravotechniky
    ( montáž rozvodov úk, vodovodu a kanalizácie, montáž zariaďovacích prvkov)
  • Montáž vodomerov
  • Rekonštrukčné práce
    ( rekonštrukcia rozvodov úk, vodovodu a kanalizácie, výmena vodomerov, montáže bojlerov, domácich vodární, čerpadiel, prietokových ohrievačov, opravy batérií a záchodových splachovačov, výmena a dodávka radiatorových telies)