• Údržba elektroinštalačných obvodov
  • Údržba vodoinštalácií, úk a kanalizácie
  • Výmena vodomerov v bytových domoch
  • Odstránenie závad po revíznej činnosti, zabezpečenie servisu a údržby zariadení
  • Údržba a oprava bytových odovzdávacích staníc BOST
    (kontrola a výmena regulátorov, zmiešavačov a obmedzovačov, kontrola a čistenie filtrov, čistenie od vodného kameňa)