03

 

 

 

 

  • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V s nebezpečenstvom výbuchu.
    ( elektrické rozvádzače, prípojky NN, ručné elektrické náradie, elektrické spotrebiče, lakovacie kabíny)
  • Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov aktívnych, pasívnych
  • Odstránenie uložených opatrení v správach o vykonaní odborných prehliadok a skúšok technických zariadení.