02

 

 

 

 

 • Elektroinštalácie domové, bytové a priemyselné
 • Prípojky NN
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V s nebezpečenstvom výbuchu.
  ( elektrické rozvádzače, bleskozvody pasívne, bleskozvody aktívne, prípojky NN, ručné elektrické náradie, elektrické spotrebiče, lakovacie kabíny)
 • Odstránenie závad po revíznej činnosti ne elektroinštaláciách
 • Rekonštrukcie elektroinštalácií
  ( rekonštrukcia el. rozvodov, rozvodných skríň, svietidiel, spínačov )
 • Montáž alarmov a kamerových systémov
 • Štruktúrovaná kabeláž ( dátové obvody )