01

 

 

 

  • Montáž bleskozvodov
  • Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov
    ( bleskozvody pasívne, aktívne )
  • Odstránenie závad po revíznej činnosti na bleskozvodoch
  • Rekonštrukčné práce na bleskozvodoch